FOTO: @fotomons

Prispenger 2016

Prispengeutbetalingen vil foregå noe annerledes i år kontra tidligere år. Alle spillere har nå mottatt en liste over totale prispenger pr. spiller for sesongen 2016. Vi gratulerer Mathias Berntsen og Janne Pedersen som er de to spillerne som har vunnet mest pengepremier i We Move Norgestour 2016. Husk at pengepremier fra NEVZA skal kreves fra NVBF ved Olle Karlsson. Se igjennom listen og sjekk om alt ser riktig ut for din del. I løpet av 1 til to uker vil du motta en faktura. Denne fakturaen vil inneholde en oversikt som viser hva du har til gode i prispenger eller hva du skylder i påmeldingsavgift. Du vil samtidig med denne motta info om hvordan du skal kreve prispengene du eventuelt har til gode. Vi beklager at vi er litt senere ute med dette enn det vi ønsker å være.